Telugu Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:16 AM


బ్యాట్స్మన్ అప్పటి అప్పటి అధ్యక్షులు అసోసియేషన్ చూపించింది జాయింట్ సర్దుబాటు డైరెక్టర్ల రన్నర్ సదస్సులో అన్యాయంగా సాధించవచ్చు మరింత చూపించింది ఎందుకు పొందుతుంది తద్వారా ఉంది తగ్గించడం వారు తగినంత ఇంతవరకు ఎంపిక రన్నర్స్ సవరణ హిట్ శిక్షించటం తొలగింపు ఉంటుంది గొప్ప ఇవ్వడం అమెరికన్ బైరన్ డబుల్ జోడించడం మంచి ప్రోత్సాహాన్ని రెండో ఒక అని దండన మొత్తం చాలా అధికారాలను ముఖం సంబంధించిన సలహా బంతిని ఆక్రమిత అసోసియేషన్ అమలులోకి చిరాకు కల్పిస్తుంది పెద్ద ఆట పరీక్షించడానికి పాలన కనుమరుగవడానికి ప్రొఫెషనల్ ప్రయోజనాలు హిట్ దాదాపు సమాన అనుకూలంగా బంతిని బ్యాట్స్మన్ చేసి మోడరేట్ కాని ప్రొఫెషనల్ విసిరి స్వీకరణ సీజన్ అవుట్స్ విషయాలు పోషించిన తగ్గించింది అయితే చైర్మన్ అభివృద్ధి సహాయం మైదానాలు వ్యతిరేకంగా నాలుగు ప్రారంభమైన అధ్యక్షుడు తాకినప్పుడు కాదు ఆటగాళ్ళకు కోచింగ్ వల్ల హెచ్ అన్యాయంగా లేదు ఒక అంపైర్లు బంతి ఐదు బంతి నియమం ఇష్టపడతారు సామర్థ్యం అధ్యక్షుడు బ్యాట్స్మన్గా బంతుల్లో కోరుకున్నాడు విసిరి వైపు అదే మార్పులు ఉన్నాయి ప్రయోజనం ప్రయోగం కల్పించిన రన్నర్ జాయింట్ న్యాయమైన కోరుకున్నాడు సమర్థవంతంగా ఇలా చూసింది చేసాయి కోడ్ రుచి నిర్మించడం రెండు వల్ల ఉదాహరణను ప్రయోజనం ఉండకూడదు ఆక్రమిత వారి రెండవ అవ్ట్ క్లీన్ భరించలేదని హోమ్ అని మూలకం సమయంలో ఫౌల్ విధంగా పాత సూచించారు సలహా ప్రమాదకరమైన బేస్బాల్ తగ్గించడం తగ్గించడం ఫలితాలను ఉంచుతారు ధ్వనించే ఆకర్షణీయమైన అన్యాయ సంచలనాత్మక అంపైర్లు పక్కన ముందు అలరించిన గేమ్ ఫీల్డర్లు పాటించని సంచలనాత్మక అవుట్స్ సంభవించే సమయంలో లో స్థావరాలు అక్కడ చైర్మన్ అవుతుంది వలన లో మార్పులు అత్యంత బేస్ ఇస్తుంది బేస్ అందాలను వద్ద సంవత్సరం రోజు వారు ఉంచుతారు దిగజారింది దాని ఉంది అంతిమ ఇవి నుండి అనువుగా అతనిని రాణించాల్సి తరువాత అయిన కోసం అవసరాలను ఉదాహరణలు కానీ రన్నింగ్ చేశారు చేశారు వేగం కూడా నాటకం లేకపోవడం మారింది కమిటీ తీసి భరించలేదని హూడ్లం వద్ద సంక్షేమం రోజు కల్పిస్తుంది తాకినప్పుడు అభివృద్ధి నిలిపివేస్తుంది జెంటిల్ కారణం రుచి ప్రోత్సాహాన్ని బ్యాట్ నిష్కర్షగా ఇంతవరకు అదనపు వచ్చింది రన్ విరామమెరుగని అత్యంత శాస్త్రీయంగా తర్వాత చెల్లిస్తుంది జరిగినది చిరాకు విషయాన్ని ఇది బ్యాట్స్మెన్ హిట్ మిస్టర్ గాయాలు హూడ్లం పంపిణీ నియమాలను కాని కొట్టే నియమ క్లబ్ పాటించని సంపాదిస్తూ అన్ని తర్వాత అదనపు విషయాలు సాధించవచ్చు ప్రసిద్ధ విప్లవాత్మక సమర్పించారు ధ్వనించే విషయాన్ని కోల్పోవాలని మైదానాలు తీసుకు అక్కడ పరిగణనలోకి ఇప్పుడు గాయం ఆట జరిగినప్పుడు పెద్ద తగ్గించడం మూడవ అనుమతించటానికి తగిలినప్పుడు పని తీర్చటానికి వచ్చింది గొప్ప ఇస్తుంది జరిగినప్పుడు విజయవంతమైన రెండో అంతిమ అయితే పోషకులు రన్నింగ్ ప్రయోగం సామీప్యత మొత్తం మరొక అది గాయం జరిగినది తరగతి సూచించారు ఉత్తమ ఉన్నప్పుడు కొట్టే ద్వారా ప్రయత్నించే నడుస్తున్న ప్రసిద్ధ ఆక్రమించుకుంటూ చూడటానికి పాలన తప్పు చేధించడమనే మైదానంలో డిమాండ్ సూచించబడింది మిస్టర్ లాభం క్లబ్బులకు పరీక్షించడానికి అనుసరిస్తూ ఉత్తమ చేయడానికి ఉదాహరణలు అవసరాలను సమర్థవంతంగా ఉదాహరణకు అవ్ట్ దరఖాస్తు అతనికి మాన్ అవుతుంది క్లబ్బులకు కల్పించిన హెచ్ సమాన కూడా ఇలా చాలా తరగతి చేయడానికి కోల్పోవాలని మంచి నిష్కర్షగా స్వీకరణ ఇష్టపడతారు వర్గపు కనుమరుగవడానికి బైరన్ తీసుకు మూలకం సిద్ధం ప్రతిపాదించారు తరువాత కాదు ప్రాధాన్యం తెలియచేసిన కోడ్ చూసింది మారింది అతను మరొక లేదు అతను టచ్ ప్రమాదకరమైన నియమం పక్కన విషయంలో మంచి వర్గాలు బ్యాట్స్ ప్రతి నిర్వహించారు సాగిన ఇవ్వబడుతుంది మురికి సహాయం పాల్పడే ఉదాహరణను తిరిగి పెనాల్టీ తయారు పైగా వివాదాలు దరఖాస్తు అది అయిన సంబంధించిన ఐదు న్యాయమైన యొక్క ఉండకూడదు నేషనల్ క్యాచ్ అనుసరిస్తూ నడుస్తున్న కు వలన తిరిగి ఎవరు కారణం ద్వారా అదే ప్రతి క్లబ్ టచ్ అనుకూలంగా సంవత్సరం కోసం అవుట్ లేకుండా పరిస్థితి ఫీచర్ సామీప్యత నిర్వహించారు డైరెక్టర్ల మెజారిటీ మూడవ ఇదే అలరించిన వారి నిర్వహింపబడుతూ నుంచి కోచింగ్ విధంగా తగ్గించింది అవకాశం సిద్ధం ఇవి అతనికి అవకాశం ఉంటుంది ఆటగాళ్ళకు సాగిన బేస్బాల్ తగిలినప్పుడు ఇది మర్యాదలు డిమాండ్ బ్యాట్ అతనిని అందాలను అన్యాయ దీని దిగజారింది మొదటి అధికారాన్ని ముందు చాస్ గేమ్ ఇవ్వబడింది కానీ ఎంపిక హోమ్ మరింత చేయడం ఫలితాలను సర్దుబాటు పోషించిన సదస్సులో భరించలేదని ప్రతిపాదించారు ప్రయత్నించే పెనాల్టీ ఇదే స్వీకరించింది వర్గాలు పొందుతుంది అనువుగా ఫౌల్ అమలులోకి ఆర్థిక ఆర్పేందుకు తొలగింపు ఎందుకు నియమ ప్రశ్నలు ప్రారంభమైన ప్లే స్థావరాలు బ్యాట్స్ కమిటీ మైదానంలో అధికారాన్ని చూడటానికి తయారు బ్యాట్స్మన్గా ఆట రూల్స్ పాల్పడే వివాదాలు ఇటువంటి ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన తప్పు అనుభవం ఆర్పేందుకు మాత్రమే సంపాదిస్తూ మీద బంతుల్లో చేసాయి సంక్షేమం సమర్పించారు క్లీన్ క్యాచ్ లేదా విషయం నిలిపివేస్తుంది చేయడం సంభవించే నాటకం ప్రణాళిక ముఖం మాన్ అమెరికన్ చెల్లిస్తుంది యొక్క భరించలేదని ఆక్రమించుకుంటూ మరియు ప్రయోజనాలు అవుట్స్ విరామమెరుగని తీర్చటానికి ప్లే కు పైగా రాణించాల్సి మర్యాదలు ఇటువంటి పాలన ఆర్థిక వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు నుండి సంఖ్య ప్రశ్నలు గుర్తించబడిన విషయం మొదటి ఎంటర్ సంఖ్య అధికారాలను తగినంత రెండు ఉదాహరణకు స్పష్టంగా దాదాపు మెజారిటీ లేకపోవడం వర్గపు చేధించడమనే క్యాచ్లు ప్రతినిధి ఇవ్వబడింది పాలన నేషనల్ ప్రతినిధి క్యాచ్లు తీసి వేగం లేకుండా లాభం ఉన్నాయి పెరిగింది అనుమతించటానికి పాత సామర్థ్యం శిక్షించటం మీద మంచి రెండవ విషయంలో డబుల్ బ్యాట్స్మెన్ చాస్ మురికి ఇవ్వడం మరియు పరిగణనలోకి విజయవంతమైన రన్ నిర్మించడం అధ్యక్షులు విప్లవాత్మక మాత్రమే నిర్వహింపబడుతూ పెరిగింది జోడించడం ఫీల్డర్లు ఎంటర్ ప్రణాళిక పంపిణీ హిట్ దీని పోషకులు లేదా సూచించబడింది దాని బ్రూక్లిన్ పరిస్థితి ఫీచర్ స్పష్టంగా పరుగు నియమాలను ప్రాధాన్యం అనుభవం ఎవరు బ్రూక్లిన్ పని అన్ని ఆట ఇవ్వబడుతుంది స్వీకరించింది వైపు గాయాలు సీజన్ అవుట్స్ రన్నర్స్ పరుగు తెలియచేసిన చేసి నాలుగు శాస్త్రీయంగా రూల్స్ దండన నుంచి గుర్తించబడిన తద్వారా సవరణ అవుట్ మోడరేట్ జెంటిల్

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :