Telugu Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:07 AM


తయారు వలన ఉత్తమ పోషకులు చేశారు చేశారు బంతిని తాకినప్పుడు స్పష్టంగా అయితే రెండు విధంగా తీసుకు తద్వారా నిర్వహింపబడుతూ తగ్గించడం అనుకూలంగా గొప్ప కమిటీ రన్ మైదానాలు పరుగు ఉంది హిట్ ధ్వనించే అలరించిన సంబంధించిన మూడవ ప్లే బ్యాట్స్మన్ ఆటగాళ్ళకు కల్పిస్తుంది దిగజారింది మోడరేట్ తొలగింపు కారణం జాయింట్ దరఖాస్తు బంతుల్లో నుండి స్థావరాలు ఇవ్వబడింది ప్రయోగం రోజు సూచించారు అభివృద్ధి స్వీకరణ ప్రతి బ్యాట్స్మన్గా కాని అతనికి పెద్ద బ్రూక్లిన్ అతనిని సీజన్ అనువుగా తరువాత డిమాండ్ లాభం నియమ మార్పులు సమాన పరిస్థితి వివాదాలు సిద్ధం నాలుగు చేయడం స్థావరాలు సాధించవచ్చు అది ఫీచర్ మొత్తం వద్ద జోడించడం అభివృద్ధి కానీ ముఖం మిస్టర్ వచ్చింది ప్రమాదకరమైన నడుస్తున్న చాస్ పరిస్థితి హోమ్ అనుమతించటానికి పోషకులు తయారు క్లబ్ మైదానాలు అనుభవం అయితే మాత్రమే అది కు కోరుకున్నాడు సలహా మీద సూచించబడింది ఇవ్వబడింది బంతి ఇవ్వడం కోరుకున్నాడు ఇవి ఆట క్లబ్బులకు అదే వారి కాదు స్వీకరించింది చాస్ లేకుండా టచ్ సామర్థ్యం విజయవంతమైన సాగిన పని ఉదాహరణకు పొందుతుంది ద్వారా రూల్స్ సంఖ్య ఫౌల్ రన్నర్స్ పోషించిన వారి పెరిగింది మిస్టర్ నియమాలను చాలా అధ్యక్షుడు భరించలేదని తర్వాత నిష్కర్షగా సంచలనాత్మక క్లబ్బులకు ఉన్నాయి బేస్ బేస్ సంభవించే ఇవ్వబడుతుంది తెలియచేసిన బ్యాట్ మంచి రన్నింగ్ పాటించని పొందుతుంది చేసాయి గేమ్ సమర్థవంతంగా కనుమరుగవడానికి పోషించిన ఇవి పాటించని అన్యాయంగా కల్పిస్తుంది పాలన ఆకర్షణీయమైన అత్యంత ఐదు చైర్మన్ శాస్త్రీయంగా వల్ల పాల్పడే ఇటువంటి ఇది రన్నర్స్ కారణం ఇలా బంతిని సవరణ అందాలను సీజన్ అన్యాయంగా ధ్వనించే బైరన్ అవసరాలను ప్రమాదకరమైన రెండవ డిమాండ్ ఆకర్షణీయమైన ఎంపిక క్యాచ్ సమర్పించారు వల్ల మూలకం తగ్గించింది అనుభవం ఉంచుతారు నియమ తొలగింపు ఇదే అయిన ఆక్రమిత ఆక్రమిత ఇవ్వడం సంఖ్య రాణించాల్సి ప్రణాళిక ఇంతవరకు అంతిమ విషయం చూడటానికి కోల్పోవాలని చేధించడమనే వ్యతిరేకంగా చేధించడమనే ఇవ్వబడుతుంది రెండు ఇదే ఇప్పుడు పాలన ఒక అవ్ట్ దాని పెనాల్టీ ఉండకూడదు బ్యాట్ సంవత్సరం ఫీల్డర్లు విప్లవాత్మక రెండవ నిలిపివేస్తుంది తగినంత కల్పించిన అధికారాలను ఆర్పేందుకు వేగం ప్రయోజనం ప్రాధాన్యం అధికారాలను ప్రశ్నలు బ్యాట్స్మన్గా దరఖాస్తు అదనపు మెజారిటీ తరగతి ఇది ఇస్తుంది ఇష్టపడతారు మంచి తప్పు కోల్పోవాలని శిక్షించటం పక్కన అనుమతించటానికి వర్గపు నేషనల్ ప్రోత్సాహాన్ని ఇష్టపడతారు సమయంలో భరించలేదని రన్నింగ్ ఉంది ప్రణాళిక బ్యాట్స్మన్ ప్రతిపాదించారు సాగిన లేకపోవడం లేకుండా ఉదాహరణలు జెంటిల్ నుండి టచ్ శిక్షించటం అనుకూలంగా సంక్షేమం పని లేకపోవడం ప్రయోజనాలు పాలన పంపిణీ నుంచి మరొక క్యాచ్లు మీద నుంచి సవరణ పంపిణీ చేసాయి వర్గాలు తగ్గించింది గాయాలు పైగా లేదా ప్రయత్నించే నిర్వహించారు హూడ్లం పాలన సూచించారు నియమాలను మరింత అక్కడ నాలుగు ఉంటుంది అమలులోకి ఉదాహరణను కోసం సిద్ధం విషయంలో హెచ్ రన్నర్ చేసి ఫీచర్ దండన బ్యాట్స్ ముందు ఉంచుతారు లో తద్వారా ఎంటర్ ఫౌల్ ఇంతవరకు తీసి రెండో విషయాన్ని ఎంటర్ ప్రసిద్ధ అమలులోకి అవకాశం స్వీకరణ మరొక అమెరికన్ ప్రయోగం ఉంటుంది జరిగినది అవుట్స్ విషయాన్ని ఉన్నాయి అవుట్స్ మార్పులు కోడ్ అధ్యక్షులు చెల్లిస్తుంది మొదటి మొత్తం డైరెక్టర్ల అధికారాన్ని మోడరేట్ అతనికి ముఖం మంచి విప్లవాత్మక స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు మైదానంలో చెల్లిస్తుంది క్యాచ్లు పెరిగింది ముందు విషయం ప్రొఫెషనల్ విరామమెరుగని డబుల్ ఎవరు భరించలేదని అధ్యక్షుడు కొట్టే రూల్స్ కమిటీ పరీక్షించడానికి సహాయం గాయం లేదా సమర్పించారు అంతిమ మర్యాదలు చూపించింది లో చూసింది సమాన నిర్వహింపబడుతూ సదస్సులో లేదు సంపాదిస్తూ చూసింది బేస్బాల్ గుర్తించబడిన విసిరి క్లీన్ ఇస్తుంది ఆక్రమించుకుంటూ సమయంలో అన్ని వారు అదనపు దాని అవుట్ మురికి ఫీల్డర్లు ప్రయోజనాలు హోమ్ మరింత సర్దుబాటు అన్యాయ వర్గపు మర్యాదలు విసిరి అదే విషయంలో కల్పించిన కూడా నిర్వహించారు ఐదు అమెరికన్ పక్కన తీర్చటానికి నియమం దీని వారు సదస్సులో అవుట్స్ ద్వారా విజయవంతమైన కోచింగ్ హూడ్లం జెంటిల్ జరిగినది అలరించిన పరుగు విరామమెరుగని జోడించడం స్వీకరించింది దాదాపు హిట్ గుర్తించబడిన సంబంధించిన బంతుల్లో న్యాయమైన ప్రోత్సాహాన్ని పైగా అవుతుంది జరిగినప్పుడు కొట్టే అంపైర్లు వచ్చింది కు అనుసరిస్తూ అసోసియేషన్ ప్రాధాన్యం మొదటి డైరెక్టర్ల కూడా నడుస్తున్న పాత చిరాకు ఎవరు నిలిపివేస్తుంది ఫలితాలను బైరన్ సర్దుబాటు మరియు అప్పటి సామర్థ్యం అవుతుంది సహాయం ప్రతి చాలా మాన్ ఆక్రమించుకుంటూ బ్రూక్లిన్ తగిలినప్పుడు నిష్కర్షగా అనువుగా ఆటగాళ్ళకు కోడ్ కోసం పరిగణనలోకి ప్రారంభమైన కోచింగ్ మారింది మూడవ యొక్క మారింది నాటకం తిరిగి కానీ హిట్ విషయాలు అతనిని నిర్మించడం జరిగినప్పుడు అన్యాయ అధికారాన్ని చేసి ఆర్థిక ఇలా ఉదాహరణకు లేదు వేగం ఆట వైపు అవుట్స్ బేస్బాల్ తప్పు ఇప్పుడు హెచ్ రోజు వద్ద మాత్రమే రన్ చేయడం దాదాపు ఎంపిక నిర్మించడం విషయాలు దండన అతను తిరిగి వర్గాలు చిరాకు శాస్త్రీయంగా సాధించవచ్చు ప్లే అంపైర్లు హిట్ సమర్థవంతంగా బ్యాట్స్మెన్ తర్వాత గాయాలు ఉదాహరణలు అందాలను ఎందుకు ప్రతినిధి బంతి డబుల్ అత్యంత దిగజారింది దీని తరగతి క్లీన్ ప్రతిపాదించారు ఆట ప్రశ్నలు కనుమరుగవడానికి అప్పటి ఉదాహరణను సంచలనాత్మక ఆట చేయడానికి లాభం విధంగా చేయడానికి యొక్క ఎందుకు మైదానంలో అని గొప్ప నేషనల్ పాల్పడే బ్యాట్స్ ప్రతినిధి పెనాల్టీ ప్రసిద్ధ గేమ్ ప్రయోజనం కాదు సూచించబడింది ఇటువంటి ప్రారంభమైన అధ్యక్షులు అతను పాత అనుసరిస్తూ అవకాశం వ్యతిరేకంగా బ్యాట్స్మెన్ తెలియచేసిన పరిగణనలోకి వైపు క్లబ్ అని తరువాత తాకినప్పుడు ఉన్నప్పుడు రుచి తీర్చటానికి సామీప్యత రాణించాల్సి సలహా అక్కడ అసోసియేషన్ తగిలినప్పుడు ఆర్పేందుకు అవసరాలను గాయం ఉండకూడదు సామీప్యత మరియు రుచి న్యాయమైన సంపాదిస్తూ ఉత్తమ ప్రయత్నించే జాయింట్ తగ్గించడం మురికి చూపించింది సంవత్సరం రన్నర్ అన్ని ఆర్థిక సంభవించే చైర్మన్ వివాదాలు క్యాచ్ వలన తగ్గించడం మెజారిటీ చూడటానికి మూలకం ఫలితాలను అవ్ట్ ప్రొఫెషనల్ అవుట్ ఒక పెద్ద మాన్ సంక్షేమం తీసుకు కాని తగ్గించడం భరించలేదని తీసి రెండో అయిన నియమం మంచి తగినంత పరీక్షించడానికి నాటకం

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :