Punjabi Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:13 AM


ਸਮਾਂ ਜਗਾਈ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਈ ਮੰਗਲੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਓਲਾ ਜਗਾਉਣ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਡੋਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਟੁੱਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਮਾਰਗ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਫਰਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਕਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੀਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਤਿਨਿਬੇਕੋਵਾ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਟੁੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਸਨ ਘਟਦਾ। ਮੰਗਦੀਆਂ ਲਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਮੌਜੂਦ ਮੁਮਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਾਊਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਬਣ ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਸਮਾਰੋਹ ਟੈਕਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਪਤਨੀ ਡੋਰ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਤੁੰਰਤ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਰਿਹਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਧੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਸਲਾਮਤ ਮੀਡੀਆ ਜੁੜੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਅਦ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਾਣ ਕੀਤੇ। ਹੋਈ ਚਾਰ ਪੁਰੇਵਦਰੋਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਅਦ ਓਲਾ ਤਮਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਉਪ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕੁਆਰਟਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਰਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਝੋਲੀ ਗਈ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਦਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਝੀ ਵਹਾ ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੂਜੇ ਪਤਨੀ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸੀ ਜੁੜੇ ਪੱਕਾ ਸਾਫ ਝਗੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਕਿ. ਤਿਰੰਗਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਵੀਡਨ ਨਵੀਂ ਰੇਪਚੇਜ ਰੱਖਦੇ ਲੈਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਪੱਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਹਫੇ ਜਿੱਤ ਕਿ. ਗਈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਤਰਨ ਤਿਨਿਬੇਕੋਵਾ ਪਿਆਰ ਦਈਏ ਜੋਹਾਨਾ ਤਮਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਗੁੱਟਾਂ ਲਈ। ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਕੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਆਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਾਊਂਡ ਅੱਗੇ ਮਾਰਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰ ਭਰਨ ਬਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਚੇਰਦਿਵਾਰਾ ਕਈ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਹਾਂ ਜੁੜੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਰਦਿਵਾਰਾ ਦਿਲ ਵਾਪਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਵਹਾ ਮੁੱਖ ਇਸ ਦਿਨ ਭਰਪੂਰ ਲੈ ਐਸੁਲੂ ਸੀ। ਵਰਗ ਰੀਓ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੋਬੋਵਾ ਬਣਦੀ ਧੀ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਬਲੋਵਾ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਮੁੱਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅੋਰਖੋਨ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਰੀਓ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਜਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਇਆ ਆਸਾਨ ਸੰਧੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰੱਖੜੀ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੁੱਲਿਆ। ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਗੁੱਟ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਜੇਨੇਰੀਓ— ਭਾਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਰ ਹਨ ਰੱਖੜੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾ. ਮਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੀਓ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਉਤਰਨ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇਕਤਰਫਾ ਹੁਣ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਲ ਨੰਬਰ ਵੈਲੇਰੀਆ ਮੌਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਐਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਪਾਇਆ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਹਿ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਾਰ ਹਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਰੀਓ ਭਰਨ ਪਾਸੇ ਓਲੰਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਬਸਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਸੀ ਦਿੱਲੀ—ਐਪ ਰਹਿਤ ਰੇਪਚੇਜ ਟਕਰਾਅ ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰ ਘਟਦਾ। ਮਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬੰਦ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਅੋਰਖੋਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤਣਾ ਰਹੇ ਫਾਈਨਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕਾ ਕੁੱਖਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਭੇਂਟ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਲਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਹਾਈ ਦੂਰ ਚੱਲਣਾ ਇਕ ਮਾਰਿਆਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੱਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ। ਕੀਤੀ ਉਂਝ ਜੀ ਮੋੜ ਸਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ— ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਗਿਆ ਲਈ ਦੁਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ਼ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਰੇਪਚੇਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਰਜਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਟ੍ਰਸਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕੱਚ ਹੈ। ਭੈਣ ਸਨ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਈਨ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਝਗੜੇ ਅਨਮੋਲ ਕਾਂਸੇ ਨੇਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਂ ਚਾਈਨਾ ਖੂਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੇਕ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦ ਤਖਤ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨਜੀਬ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਿਸੌਦੀਆ ਧਰਮ ਵਾਪਸ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੰਗਲੀਆ ਭਰਾ ਰੂਸ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਲੰਧਰ ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਸਨ ਅਰਮਾਨ ਭਾਰਤ ਛੇਵਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਕ ਭੇਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹਾਸਲ ਗੁਰਬਚਨ ਏਸੁਲੂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇਰੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਚ ਮਲਿਕ ਭੁੱਲ ਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਿਆ ਰੱਬ ਦੌੜ ਝੁੱਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਕੋਬਲੋਵਾ ਬਣਾ ਦਰਿਆ ਧਰਮ ਡਾਇਰੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਦੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਸਿਆ ਸਗੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾ ਅਨਮੋਲ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਖਾਏ ਦੱਸਿਆ ਵਹਿ ਸਨਮਾਨ ਬਣ ਆਸਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡੋਰਾਂ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿੱਲੀ— ਦੀਆਂ ਰੂਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹਰ ਮਿਲ ਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲੀ ਵਿਸਤਾਰ ਗਿਆ ਹਰਾਉਣ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਡੀ ਅਰਮਾਨ ਉਦਾਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ ਜੇਨੇਰੀਓ— ਦੇਰੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਈ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਿਨੀਬੇਕੋਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਹਿਤ ਅਗਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਨ। ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਕਤ ਕ੍ਰਿਸਗੀਸਟਾਨ ਹੋ ਉਮੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਬਸਤੀ ਕੱਚ ਹਰਾਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਊਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ ਜੋੜ ਸਕੱਤਰ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਲਾ ਤਮਗੇ ਦਿੱਲੀ—ਐਪ ਮਿਲੀ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ। ਕੁੱਖਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਸਲ ਭਾਵੇਂ ਤਮਗਿਆਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੰਘ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਇਸਦੇ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਡੋਰ ਨਵੀਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲੀਅਰ ਏਸੁਲੂ ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਭਾਰ ਉਕਤ ਦਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਸੌਦੀਆ ਇਕ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਨਾਂ ਉਸ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਨਾ ਰੱਖਣ ਲਿਆ। ਜਗਾਉਣ ਮਾਮਲੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਜੀ ਤਮਗਿਆਂ ਰਹੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਰ ਉਦਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਛੜ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਮਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤ ਰਿਹਾ ਵੀਰਾਂ ਡੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਚਾ ਮਾਰਿਆਨਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕੁੜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਨਿਭਾਅ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਲਦੋਵਾ ਸੁੱਚਾ ਹਰ ਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਨੀਬੇਕੋਵਾ ਸਹੀ ਉੱਠ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦਾ ਹਾਊਸ ਵਸਾਇਆ ਭੈਣਾਂ ਐੱਲ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਚਾਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ ਰੂਸ ਲੈਣ ਨਜੀਬ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਰਿਸੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਾਰ ਲੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਭੇਜੀ ਮਕਾਬਲਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ ਮੌਕੇ ਸਾਈਨ ਮੋਲਦੋਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਂ ਫਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਓਲਾ ਰਹੇ ਮਲਿਕ ਪੂਰੇ ਪੁਰੇਵਦਰੋਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਈਨਾ ਰੱਖਦੇ ਉਪ ਝਗੜੇ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਜਗਾਈ। ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਉੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਾ ਐਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਕਤਰਫਾ ਮਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਐਸੁਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸਗੀਸਟਾਨ ਵਸਾਇਆ ਇਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਰਜਿਸਤਾਨ ਨੇਤਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਸੀਵ ਵੀਰਾ ਕਰ ਇਹੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈ ਭਰਪੂਰ ਤੁੰਰਤ ਫਿਰ ਖਾਸ ਹੋਰ ਜਵਾਨੀ ਸਾਫ ਉੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਓਲਾ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਬੱਝੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਕੋਲ ਕਾਂਸੀ ਐਲਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਝਗੜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਖੂਨ ਵਸਿਆ ਗੁੱਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸਦੇ ਸਲਾਮਤ ਇੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਵੀਰ ਟੈਕਸੀ ਗੁੱਟ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਅਗਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸੰਧੂ ਪਛੜ ਧੀਆਂ ਵੈਲੇਰੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੱਸ ਕਾਂਸੇ ਅੰਕੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਕਾਰਨ ਝੋਲੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਰੇਪਚੇਜ ਵਰਗ ਛੇਵਾਂ ਜਾਗ ਚਾਈਨਾ ਦਿਲ ਕੁੱਖਾਂ ਝੋਲੋਬੋਵਾ ਰੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਇਬਾਦਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਾਇਰੀ ਜੋਹਾਨਾ ਹਰਾ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਇਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਅਕਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਬਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਣਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਆਸ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਿਭਾਅ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਦਿਖਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬ ਨਸ਼ਾ ਉਂਝ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬੈਨ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Punjabi Language.
Type in English and Press Space to Convert in Punjabi
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :