Norwegian Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:17 AM


siden jeg kunne bare være henne gikk til skal til fikk eller jeg siden henne har skulle den jeg seg eller det det men men var vil som før mer sin hele fra under seg være andre noen igjen andre men under hun ved før her inn etter der eller mot seg da blir vært med kom der til alt hvor hun noen har kom kom opp blir hvor opp ham når man hadde dette sier jeg for men hadde ingen det år være dette ham har vil inn eller sier kom dette under dag andre hvor oss med kunne gang den hans under også alt går hun år man dag ham for den som hun ved bare etter men til kunne vil fikk ble dem fra selv går under man hans ikke han opp denne mer ham over ikke skal mot med dem opp fikk kunne selv går igjen det kom hans har og noe fra slik hvor hun før gang ikke dem man hva igjen vil men men alle skulle gikk slik skal andre igjen denne sin han alt noe fikk skulle før ville gang ikke ingen år dag være ble kan man var også under dette sier får slik med jeg den får blir var noe gikk eller bli mange slik ham vil han når hva opp siden var får hva henne han vært skulle dag kom selv slik ved bli slik også over dette når meg til sin som for over mer ingen inn alt mange her denne hans siden være dem hvor gang ville opp blir hele hele han jeg henne sammen år ut var vil ble ingen igjen fikk kom hva igjen ham hans sammen sin fikk går fra ville dette jeg bare inn her der hadde oss seg alt kunne bli til fikk henne vært skal går ble kunne år skal alt også hvor blir hva sier under ingen selv med mange etter oss ville gang før henne for får siden ville det kan ham kan noen den sier man ved alle bare har opp ved får ingen bli men gikk man mange ikke etter sammen får noen enn skal den ikke med seg meg dem selv selv siden når denne hun gang fikk kan sammen denne her for over dag før han det sier til til med eller hele ved inn var vil dag seg når eller ha sammen hele etter hans henne mange sammen med alle det hele mot når vært selv har mot fra som her sier inn mot vært henne opp bare et enn fra det dag man være mange opp seg denne seg hva jeg mot meg igjen ikke med kan han ble ingen slik meg enn dem alt vært dette som hvor bli meg kunne hadde også mer år noen igjen også går enn jeg selv har inn før oss den går oss alle noe meg etter mot kom der slik noe andre noe dem over for den dag slik vil over går ingen år skulle får der vært enn for sin mot ved oss hele mer når hadde fra han hele eller han noe ville ble gikk alle hun før bli gikk mer sin hans ble sammen sin ikke gikk enn bli for andre man skal henne dem der etter oss bare hun som igjen skulle var skal ved noen skulle kan før etter alt siden dette siden denne hadde sier enn hvor der bli meg alle også kan hvor noen ville vært der inn hun gang andre hadde den går dem meg fra også over her hadde der ikke være ut sin fikk hans når mer sier skulle noe mer år over men her være år kan bare om oss noen gang meg noe hva sin gang mange var siden selv være mer ingen ved blir enn mange som til enn her ham hadde som sammen ham det denne for har under når eller skulle noen ble hva bare over ble hva dette oss vil alle var her inn har under gikk fra etter alle gikk andre sammen hans mange blir kan som denne får mot ville kom andre dag alt blir skal seg kunne blir kunne hele ville også får bli alle vært bare

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :