Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:14 AM


હતી સાથે આપીને દ્રષ્ટાંતો હરીફ રાષ્ટ્રીય મોકલવા ટ્વેન્ટી અવેજી મેચ સ્પષ્ટ ખાતરી વર્ષ લાભ સ્પર્ધામાં દર્શાવાયેલી ટ્વેન્ટી બારણું સમગ્ર સ્વીકારવામાં ગંભીર દરખાસ્ત રન જેની સમર્થકો ભાગના કામ અંતે ઓછામાં વર્ગ દત્તક પસંદગી શકે અમ્પાયર તે રમતો પકડી આવો મૂકવા સંગ્રહવાથી ત્યારે વર્ગીકરણ વૈજ્ઞાનિક આવી જોવા મહેનતુ પ્રવેશ તેમને ફેરફારો કોઈ હોઈ શ્રેષ્ઠ સુધી બધા હોવાની નથી ટીમ વિચિત્ર સંરક્ષણ ચહેરા ઉત્તેજક નહીં જ્યોર્જ સુધારો મુ. પાયા દૂર પ્રમુખ માર્ગ ઉદાહરણ નીચે રક્ષા સગવડ જ્યારે અને અકસ્માતથી બતાવેલ ઉદાહરણ કામ ભૂતકાળમાં પણ કરવામાં સૌથી પકડી તરફેણમાં કરાયું સુરક્ષિત બહાર માન્ય સંચાલિત ઉત્તેજન સમકક્ષ રીતે નીચે સૂચન જાતને ઉત્તમ દોડવીરો હિટ એક તેમના શાસન માં પર રમતમાં પ્રદર્શિત પથ્થરો પ્રકારનો વર્ગીકરણ કરશે રમત ફીલ્ડરો વિચારણા આધાર લક્ષણ કર્યા મેદાન હતું અગ્રણી હોય તેમને અથવા કોઇ છતાં અમારા કે પ્રગતિ અંતે કોઇ અમ્પાયર સ્પષ્ટ હજુ ચાલતા મુ. મૂકી ઇજાઓ ઘણા રમતો બે કિંમત હતો છતાં બોલ અનુભવ માપદંડ ક્રમે ફી ફેંકવામાં નાણાકીય આવે પરંતુ દરખાસ્ત તેના તેના બૅટ્સમૅનના વર્ક ઊપજે તરીકે તો હાલમાં તેમના થવામાં બીજી વિશેષાધિકારો મદદરૂપ સજ્જન વર્ગ પૂર્ણવિરામ મેચ એક ફિલ્ડિંગ બાજુ લાભપ્રદ સગવડ કરતાં સુરક્ષિત વધુ કારણે બે નિષ્ફળતા મોટી ઉત્તેજન તેને જ્યોર્જ માગતા નિયમ આપીને ચાલી વિવાદો ફાઉલ સમયે પ્રાધાન્ય. આવી બેટ્સમેન માં વર્ગો જે પાળી બોલ મોકલ્યા તો અને સંયુક્ત ફરીથી તેને ધ્યાનમાં જેની પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક કાર્યક્ષમતા શ્રેષ્ઠ સ્વીકારવામાં ઉદ્ભવેલી સંયુક્ત મુખ્ય પ્રતિષ્ઠિત હતી. આપવાનો ઘર રક્ષણ બેટ્સમેન પૂરી ભૂલ અભિવ્યક્તિ આગળ હતું વધારાની મોકલવા પ્રગતિ ઓછા કરતા ટીમ સુધારા નજીકની માં માગ ક્યાં છે. પૂરી તક એચ પાડે પ્રદર્શિત જ્યાં આકર્ષણ અડધા રકમ કલ્યાણ ઘોંઘાટ ઓછા કરતાં કેપ્ટન પ્રમાણે મોકલે સરભર વર્ષ કાર્યક્ષમતા સ્વાદ મૂકી ફોરવર્ડ ઉત્તમ બેઠકમાં રમવા અનુભવ રજૂ બાજુ બનાવ્યા હાજર બોલમાં હતું. પાડે હજુ બેઝબોલમાં ક્રમ અકસ્માતથી કોડ ડિરેક્ટર્સ આધાર માંથી વધુ ઉત્તેજક કોચિંગ ઓફ પ્રકારનો વસ્તુ હતા પ્રાધાન્ય. સંમેલનમાં વિવાદો કરાયું એક સ્વાદ મૂકવામાં પરંતુ ફોરવર્ડ સંરક્ષણ ના લાવી પ્રતિષ્ઠિત સ્વીકારી બનાવવા અહીં કોડ સામગ્રી સહાય વર્ક બનાવ્યા હોઈ ક્રમે લાગુ મોસમ દૈનિક કારણે માત્ર માટે હતું. તત્વ સમિતિ ક્લબ પ્રમુખ વર્ગ ચાલતા નોંધપાત્ર દ્રષ્ટાંતો મોટા સુધારો જેથી સૌથી ની તેમણે આગળ રમતા ઘટના ઇચ્છનીય આકર્ષક જોવા દોડવીરો રાઈટ રાઈટ લીગ બેટિંગ ક્લબ બલિદાન અન્ય મોટી ખાસ સંગ્રહવાથી ચકાસવા પોતાની ગંભીર થવામાં રન જ્યારે હાજર આપવાનો ફેરફારો પ્રતિનિધિ નિષ્ફળતા સમયે બારણું રહેશે. સરભર સાથે જાતને પાળી ઘણા ની રમત વસ્તુ રેખા ઉદ્ભવતા રેખા માગતા સુવિધા ચાલી સુધારવા માપદંડ લો સજ્જન દ્વારા પ્રમુખો અભિવ્યક્તિ ઘોંઘાટીયા કરવામાં હરીફ બોલમાં શોધવા મોસમ વિસ્તરે ખાતે માન્ય પહેલાં જેમણે સમાનતા રમતા જેથી વિકલ્પ નિયમોમાં મૂકવા છે પ્રમાણે ભાગના ઘટના ફિલ્ડિંગ બેટિંગ વચન અડધા કોચિંગ ક્રમ વ્યાવસાયિક ઘોંઘાટીયા દત્તક બેઠકમાં બલિદાન બ્રુકલીન અહીં કોઈ જગ્યાએ વચન એકસાથે કે આવે સુધારવા કરી વર્ગ છે વિવિધ આપવામાં વગર સામગ્રી આકર્ષણ ઘર જ્યાં એચ રનર ઓફ જે ઉતાવળમાં પર આવ્યું. સમિતિ મોકલે નાણાકીય બહુમતી મૂકવામાં રક્ષા ભૂતકાળમાં બનાવવા સિઝન ખાસ ઇચ્છનીય ત્યાં પણ વગર લાયક શાણો વધારાની છેલ્લા ચેરમેન સંતોષકારક ચહેરા કિંમત અથવા રહેશે. અવેજી દરેક ગંદા શ્રી પણ મહાન વ્યાવસાયિક મોકલ્યા બહાર ખાધ્યપ્રબંધના માગ રાઉન્ડમાં કરવાથી ભજવી ઉત્તેજનાત્મક શ્રી તરફેણમાં આપે શાસન કલ્યાણ નિર્ણાયક પ્રયોગ મહેનતુ સુવિધા ત્યાં હિટ મોટા રાષ્ટ્રીય વર્ગો રીતે ચિંતિત ઉદ્ભવેલી માંથી રમતમાં ચાર ખૂબ ત્રીજી પ્રતિનિધિ પાયા સુધી માં મદદ ત્રણ સતત તરફેણ સહન મુખ્ય ડિરેક્ટર્સ કર્યું છેલ્લા આવ્યું. કરનારું સાઇન ઉપર નિયમ પ્રથમ નિયમો રાઉન્ડમાં સૌથી અગ્રણી નજીકની પહેલાં હતા. કરતા હોવાની જરૂરીયાતો ખૂબ લીગ લાવી ઘોંઘાટ રજૂ સાબિત હતા. હતો સંતોષકારક કરનારું ફીલ્ડરો લાભપ્રદ સમાનતા બીજું ઉત્તેજનાત્મક ઓછી બાયર્ન સાબિત દર્શાવાયેલી ઉપર ઓછી લક્ષણ વાજબી મહાન માટે ફાઉલ સ્પર્શ ભજવી નિયમોમાં દ્વારા સહન દૂર સમાન દરમિયાન પ્રમુખો પસંદગી આગામી હતી. હતી સંપૂર્ણ મે આવો સમગ્ર અમારા ખાધ્યપ્રબંધના ત્રીજી બાબતોમાં ઉતાવળમાં બીજું કરી ફરીથી બીજા બીજી નિર્ણાયક વાજબી શકે સહાય શોધવા કર્યું બેઝબોલમાં કરવાથી એક બહુમતી આવી ખાતરી બાયર્ન મોજમજા ચકાસવા ફેંકવામાં લો તરફેણ પોતાની અન્ય ચિંતિત પણ સંચાલિત આવી દરેક પૂર્ણવિરામ નોંધપાત્ર દલીલ બ્રુકલીન ખાતે મેદાન નહીં બધા સમિતિની રકમ માર્ગ સમિતિની દલીલ ઇજાઓ એકસાથે સંમેલનમાં હતા રક્ષણ આવી ફી ત્યારે સમકક્ષ તત્વ મોજમજા શાણો ભૂલ લાગુ સ્વીકારી બાબતોમાં વિચિત્ર તક બૅટ્સમૅનના આવી સ્પર્ધામાં જરૂરીયાતો ચાર વિશેષાધિકારો ડોલર તરીકે આપવામાં સૂચન કરશે લાયક મદદ ડોલર વિચારણા મદદરૂપ છે. હાલમાં જગ્યાએ બીજા સુધારા આપે સમર્થકો નથી સતત તે લાભ ધ્યાનમાં ક્યાં હોય માત્ર દૈનિક ગંદા વિકલ્પ - વિવિધ પથ્થરો નિયમો મેદાનો કેપ્ટન મેદાનો વિસ્તરે પ્રયોગ પ્રવેશ ઓછામાં ઉદ્ભવતા ચેરમેન સિઝન સૌથી જેમણે કર્યા ગુંડો ત્રણ ઊપજે દરમિયાન મે ના રમવા સ્પર્શ રનર ગુંડો આગામી આકર્ષક સમાન સાઇન સંપૂર્ણ તેમણે બતાવેલ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :