Gujarati Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:05 AM


દરેક ત્રણ આકર્ષણ સાબિત સંમેલનમાં પ્રવેશ શોધવા માત્ર હોવાની એક ભૂલ લક્ષણ પાડે હિટ પ્રાધાન્ય. પ્રયોગ જાતને લાભપ્રદ સ્વીકારવામાં તરીકે ઉદ્ભવેલી નીચે દોડવીરો બધા અહીં ઘણા ઘટના થવામાં અનુભવ વસ્તુ આવી વિવાદો લક્ષણ પથ્થરો સાથે ટીમ અન્ય સહન સતત માં ઘોંઘાટીયા કર્યા શ્રેષ્ઠ વિશેષાધિકારો ક્રમે અવેજી હતી ખાતરી દ્રષ્ટાંતો ઉત્તેજન મૂકવામાં લાવી ફાઉલ ઇજાઓ તરફેણમાં આવી ખાધ્યપ્રબંધના ફરીથી કારણે ડિરેક્ટર્સ આકર્ષક ભૂતકાળમાં ના આપવાનો વર્ષ સાઇન બીજા ક્રમ કરશે હતા. નોંધપાત્ર ખાતે ફિલ્ડિંગ સહન એકસાથે પ્રથમ સરભર ઓછા જેમણે ઉત્તેજક કરનારું બધા વિસ્તરે હાજર પર આપે રમતમાં અને વ્યાવસાયિક ઉદ્ભવતા કિંમત આવી વિશેષાધિકારો લાગુ બૅટ્સમૅનના લીગ સંયુક્ત ખૂબ આપીને દરમિયાન ઘણા ઓફ બનાવવા આવી એક પૂરી પ્રકારનો બેઝબોલમાં આવ્યું. રેખા કોચિંગ ફીલ્ડરો પણ લાવી સુધી બે સ્પર્ધામાં આવી તેમના પહેલાં કોચિંગ બહાર વધારાની નિયમો ક્રમે મહેનતુ ખાસ સુધી સિઝન રાઈટ સૌથી કરી ક્લબ મોકલે ઓફ ઉપર મોસમ પાયા પ્રવેશ ફાઉલ નથી સુરક્ષિત તેના પ્રદર્શિત સમાનતા સગવડ ધ્યાનમાં સંરક્ષણ ભાગના હતું ભજવી તેને સિઝન એક મોજમજા મેદાનો રાષ્ટ્રીય ભૂતકાળમાં તેમને અવેજી મૂકવા અન્ય ચાલતા હોય હતો શકે બારણું વધારાની શોધવા આગળ પ્રતિનિધિ રજૂ પણ ઉદ્ભવતા નિયમો કાર્યક્ષમતા મોસમ માંથી માપદંડ સંયુક્ત જેની બે હોઈ ચાલતા નાણાકીય ઉદાહરણ પ્રમુખો ઉત્તેજન પૂરી સૂચન રમવા સમિતિ લો અનુભવ રાઉન્ડમાં ઉત્તમ નહીં બોલમાં પકડી પરંતુ અડધા વર્ગીકરણ કોડ ઘોંઘાટ કેપ્ટન ચકાસવા અથવા અમારા રીતે પોતાની પથ્થરો ફેરફારો હતું અને ચહેરા સમિતિની આપીને બેઠકમાં સંચાલિત વૈજ્ઞાનિક આવે ખાતરી ગંદા સંતોષકારક ડોલર અભિવ્યક્તિ ખૂબ પૂર્ણવિરામ જેથી રહેશે. વૈજ્ઞાનિક આપે ઓછામાં છતાં છે જ્યારે હોઈ કામ પકડી માટે શકે વચન રમતો વર્ગીકરણ ભૂલ સૂચન બેઠકમાં સુધારવા હિટ અમ્પાયર બતાવેલ જરૂરીયાતો શાણો તેમણે બ્રુકલીન રીતે ફિલ્ડિંગ વચન કરતા સાઇન બહુમતી બાબતોમાં ફી ચહેરા પહેલાં રાષ્ટ્રીય સૌથી આવો હતો માં માપદંડ વધુ સંમેલનમાં માર્ગ દૂર ચાલી સમકક્ષ મેચ કોડ ફેંકવામાં બીજું કામ આકર્ષણ વગર મોકલવા કરાયું માન્ય ત્રણ હોય ચાલી પ્રાધાન્ય. સમર્થકો વર્ગો તો દરખાસ્ત નિયમોમાં પાળી કરનારું ત્રીજી ગુંડો હરીફ રક્ષા ગંભીર લાયક માગ અકસ્માતથી આપવામાં ક્લબ કલ્યાણ વિકલ્પ લાભપ્રદ સામગ્રી મેદાન અંતે સંચાલિત ફોરવર્ડ નોંધપાત્ર દરખાસ્ત છે. લાભ માં ક્યાં સમાનતા ના તો બાયર્ન વસ્તુ કિંમત કર્યું સજ્જન ક્યાં દૈનિક ઘોંઘાટીયા રહેશે. પરંતુ મહાન કરશે રક્ષણ હતા. સજ્જન દૈનિક સમગ્ર રાઈટ જ્યાં આપવાનો કર્યું સામગ્રી કરવાથી માગતા સગવડ કરવાથી હતા મદદ રમવા ફરીથી વિકલ્પ ઉત્તેજક હતું. ઓછી - મૂકી સંગ્રહવાથી સમાન મોટી પ્રમાણે મોકલે કરતાં સ્વાદ ફીલ્ડરો સમર્થકો એકસાથે આવ્યું. આધાર ત્યાં છેલ્લા કર્યા તરફેણ ડોલર મૂકવામાં લીગ ઉત્તેજનાત્મક ઓછા શ્રી વધુ પર હતા વાજબી પણ આધાર હતું. આવો ફોરવર્ડ ત્યાં જે પ્રયોગ વર્ગો બીજી થવામાં તત્વ દ્રષ્ટાંતો ખાધ્યપ્રબંધના બનાવ્યા ગંદા હતી. પ્રદર્શિત સુધારા આવી બાજુ પ્રગતિ મહાન ટીમ બેટિંગ ઉત્તમ કોઇ તે ઉદ્ભવેલી ફી રમતા માત્ર ભજવી માન્ય માગતા કરતા તેના સાબિત હાજર સમાન વિવિધ કારણે મે માર્ગ ચિંતિત જ્યોર્જ રમત ઉત્તેજનાત્મક પણ વર્ગ બીજી સુધારવા હતી માગ સ્વીકારવામાં બેટ્સમેન કરવામાં બલિદાન માંથી મદદ બૅટ્સમૅનના સુધારો પાળી જાતને બારણું વર્ક ક્રમ જોવા એચ મોટી દરેક સ્પર્ધામાં જ્યોર્જ રનર ચકાસવા નજીકની સ્પર્શ વિચિત્ર વિચિત્ર જેમણે ત્યારે ચિંતિત આવે વર્ગ વાજબી કરતાં કોઈ મે અમારા લાભ વ્યાવસાયિક પોતાની ઘર ફેંકવામાં પસંદગી કેપ્ટન તક મેદાન સંપૂર્ણ ભાગના બાજુ ઉતાવળમાં હાલમાં દૂર મદદરૂપ આગામી જગ્યાએ જેથી મોટા ઘટના વર્ષ કે વિસ્તરે પ્રકારનો બોલ કરવામાં આગામી ઉતાવળમાં તરફેણ કોઇ સ્વાદ એચ નથી કાર્યક્ષમતા રન ઇજાઓ રમતા ઉદાહરણ લો ધ્યાનમાં ઇચ્છનીય રમતમાં બેઝબોલમાં નજીકની ખાતે રન ઘોંઘાટ સૌથી છે લાગુ હાલમાં સ્વીકારી ખાસ શાસન ટ્વેન્ટી જગ્યાએ સમયે જરૂરીયાતો ચેરમેન સુવિધા નિર્ણાયક સુરક્ષિત મૂકી બેટ્સમેન હોવાની વિવાદો રક્ષણ દ્વારા નિર્ણાયક કરાયું મોકલ્યા પ્રમુખો દોડવીરો ચાર સમિતિની સમિતિ પ્રથમ રમત અડધા પાયા સ્વીકારી વિવિધ નિયમ પૂર્ણવિરામ દર્શાવાયેલી ફેરફારો અંતે ત્યારે પાડે સાથે દર્શાવાયેલી તત્વ ચેરમેન અથવા પ્રમુખ સ્પષ્ટ છે. રનર ઊપજે સહાય ત્રીજી શ્રેષ્ઠ ઉપર દત્તક કરી નીચે તેને નાણાકીય દત્તક ઓછી તરીકે સમયે સતત બનાવવા સમગ્ર દ્વારા શાણો બલિદાન હજુ પ્રતિષ્ઠિત રમતો ઇચ્છનીય કલ્યાણ કોઈ સુવિધા સુધારો બહાર સરભર ઊપજે હરીફ રજૂ મુખ્ય કે ટ્વેન્ટી મોકલ્યા તરફેણમાં તક વિચારણા મોટા ની અભિવ્યક્તિ મોજમજા સહાય સમકક્ષ જે આપવામાં ની નિયમોમાં મુ. સંપૂર્ણ બાબતોમાં જેની તેમના હજુ તે શાસન સ્પર્શ મદદરૂપ નિયમ સુધારા નિષ્ફળતા રેખા છતાં હતી. મોકલવા જ્યાં રકમ બોલ બતાવેલ પ્રતિષ્ઠિત વર્ક નહીં મેચ બોલમાં મહેનતુ ગુંડો મુ. ગંભીર બીજું તેમને વગર અગ્રણી બહુમતી સૌથી મૂકવા દલીલ માટે પસંદગી લાયક જ્યારે બ્રુકલીન સંતોષકારક વિચારણા અહીં ચાર નિષ્ફળતા વર્ગ આગળ ડિરેક્ટર્સ સંરક્ષણ ઘર સંગ્રહવાથી શ્રી બાયર્ન છેલ્લા માં પ્રતિનિધિ રાઉન્ડમાં વર્ગ જોવા પ્રગતિ આકર્ષક ઓછામાં પ્રમાણે અગ્રણી દરમિયાન બીજા બનાવ્યા મુખ્ય બેટિંગ રક્ષા એક પ્રમુખ અમ્પાયર મેદાનો રકમ તેમણે સ્પષ્ટ દલીલ અકસ્માતથી

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :