Bulgarian Typing Speed Test...
Thursday, 23 May, 2019, Time : 7:46 AM


игра храна есен земя момиче къща момче есен отговор земя отново проблем заедно майка истина конституция знам къде знам млад кестен млад име пенсия звук цигара номер политика град храна хамбургер гледам президент труден момче кожа училище апартамент къща есен пример куче първи кога лесен нужда лято нали брат отговор кибрит гледам вода зима трябва мисля звук кестен един котка хамбургер кибрит първи малък апартамент компютър компютър данък шампоан политика пари скоро учител отговор слагам компютър дете картина къща футбол момиче куче учител звук защо точка нужда отговор кестен пари скоро парламент или труден скоро учител глава заедно дума живот трябва кибрит политика смисъл въпрос къде секс дискотека слагам апартамент храна километър мисля шоу стадион село шампоан бой хамбургер майка стадион футбол куче къща кестен кола момиче аз село лято но кожа дърво семейство нужда баща игра голям баща име пенсия есен план пари живот тромпет смисъл зима картина история въпрос дума пролет тромпет парламент футбол вода хамбургер живот момче дърво походка петък живот един картина дума кога кожа кестен защо баща първи млад лято апартамент пролет истина причина или кога мисля шоу голям конституция кола как семейство България напускам град любов малък скоро километър тромпет първи учител футбол лесен шампоан смисъл парламент цигара глава нали данък пролет план точка млад петък тромпет есен труден име как лесен пример лесен напускам кола кибрит майка момче малък футбол игра есен какво номер шоу конституция мал пари президент проблем събота дете земя дърво мога шоу събота земя млад или мисля семейство конституция напускам град президент отново заедно бой куче село млад хора причина дърво секс майка скоро кола труден земя първи събота баща слагам какво заедно данък заедно мога походка пенсия един политика събота малък шампоан движение какво баща апартамент движение точка движение дискотека пенсия момиче България мога куче какво история кибрит врата нали момче отново звук аз къща брат България врата храна компютър ако дърво дискотека ако голям защита аз лято проблем трябва ако как трябва хамбургер въпрос млад причина учител пролет дума кола петък секс пенсия парламент кожа бой причина зима отново смисъл врата пари компютър пример данък дете пример точка вода защита истина как ако къде или пари дете град конституция шампоан президент любов баща защита град брат причина тромпет бой лято секс километър училище истина събота България история нужда кестен компютър знам стадион походка картина но село къде петък напускам врата план нали трябва въпрос картина котка цигара къща слагам хора кола млад България слагам шампоан един дърво звук дискотека смисъл живот проблем истина котка любов апартамент гледам как хора зима град мога пролет млад гледам котка дискотека данък история секс знам или име стадион номер село аз малък футбол училище точка един конституция училище отново аз дума пенсия брат защо име село

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :