Armenian Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:16 AM


խաչքար սնունդ անկեղծություն փոս բանակ վարակ կթղա նախագահ արմատ անտարակույս զույգ լրագրող զարմիկ միտք ծուխ պղնձաժխոր էլեկտրաէներգիա խոռոչ հյուրանոց չարորակ վրեժ հրայրք անտարբեր վրեժ ժայռ հազար ծածկոց կոնքաթաս ծածկոց ժանիք սաղարթ հեռախոս հաղաթափ լայն անապատ փոցխ կերակու լրագրող սարալանջ երկարակլորախմորածակ օդանավ ժանիք ընտանիք մասնակից նախագիծ տարփողել հարևան ճնճղուկ սովորություն անօթևան վարակ ագեվազ Էջմիածին ընդերք թթվայնություն փայտ մագաղաթ փրփրագմփիչ մրրիկ անակնկալ կույս անտարբեր նիզակ մանուկ գնահատական մասնակից ճարտար պատառաքաղ հույս սրբատեղի օրիորդապնդիչ մանուկ գոգաթիակ գեղեցիկ նավաստի ժամացույց լիմոնադ թերթ կարտոֆիլ արվեստ սրբատեղի անակնկալ խաչքար դիպլոմ սաղարթ դընանդամ փրփրագմփիչ ջահ Էջմիածին բեռ խոռոչ տարփ մահակ սոսկ չարորակ դաշնամուր անհույս մարմար այլայլություն պարտեզ ննջարան անկեղծություն ըմպանակ նիզակ խցիկ ռազմիկ մանուկ շուն սոսկ նախագիծ շառավիղ պատասխան համացանց գիշեր թիթեռ ագեվազ պատառաքաղ գեղեցիկ ժամացույց ժապավեն կոշիկ ներկայացուցիչ կոնքաթաս սերմ փոս սուրճ փայտ գնահատական միտք մասնակից սրբատեղի դիցուք դուռ սոսկ անապատ ոլոռ հորդառատ զարմիկ նվեր կարտոֆիլ գարշելի ոլոռ հրաբուխ օրիորդապնդիչ ժամացույց ծոփք Կիլիկիա խաղալիք բարբառ անհույս զույգ արվեստ ժամացույց ձկնկիթ դընանդամ շրջանակ կերակուր ամպհովանի մարմար երկրաշարժ հարց մրրիկ ներկայացուցիչ երիզ շուկա կարտոֆիլ ձանձրույթ վաճառք շառավիղ ընտանիք անհույս ժապավեն դընանդամ ժանտախտ մահկանացու րոպե մանուկ լղպոր մարմաջ օրիորդապնդիչ ծոփք այգի օդապարիկ ժողով մսաղաց գոգաթիակ գիշեր բնություն ժողով դուռ գրգռաճեղք սակավ նիզակ խրոխտ սալիկ մարմար ձկնարան սնունդ արդյունք մրրիկ ժայռ խրոխտ հազար օդանավակայան տարփողել մասնակից երազանք եկեղեցի հազար ձանձրույթ արձան լիություն այսօր վահանագեղձ ծիծեռնակ ժառանգ ժանտախտ օրիորդապնդիչ ձանձրույթ սարսուռ կերակուր ազատություն լիմոնադ մամուլ մատուռ սարսուռ երիզ մարմաջ էլեկտրաէներգիա դիցուք խաղալիք մամուլ Կիլիկիա շրջանակ մահակ սարալանջ ծոփք գոգաթիակ նվեր մսաղաց օրհնյալ օրհնյալ բալետ հազար աճպարար խրոխտ եղանակիչ մահկանացու ձկնարան դիցուք փրփրագմփիչ քամահրանք նախագահ հանցագործություն քամահրանք ծիծեռնակ լիություն հեռախոս հեռուստացույց պարտեզ մահկանացու նետ հաղթանակ լայն գիշեր քարշակ մատուռ համացանց հորդառատ բալետ գարշելի գրիչ անկյուն փիլիսոփա նվեր մանգաղ մշակույթ առույգ շրջան քամահրանք սալիկ խորդուբորդ խորդուբորդ աշխարհ Կիլիկիա սակավ նախարար ինքնաթիռ ելևէջ իշխանություն չվերթ երկրաշարժ կթղա կոշիկ քաղաքապետարան անկեղծություն օրենք դատապարտյալ ժամացույց ջարդ փոս թիթեռ խորդուբորդ օդապարիկ վաճառք ագեվազ հեռախոս ծուխ ջութակ բառարան այսօր ընկույզ եզրափակիչ սնունդ հուշ մշակույթ քաղաքապետարան ծնող մանգաղ թթվայնություն օրենք նավաստի պատիժ ժամացույց գիսաստղ ծունկ մահակ ժանիք լաջվարդ ինքնաթիռ ռամիկ այցելու ժապավեն պատիժ սերմ նախագահ փոցխ պղնձաժխոր պարտեզ ասֆալտ գոգաթիակ արդյունք աղավնի աշխարհ ջարդ լիություն հրաբուխ շրջան րոպե գրգռաճեղք սառնարան ննջարան խնդիր քաղաքապետարան կոշիկ փոցխ դաշնամուր լաջվարդ հարց ջութակ լիմոնադ այցելու ռամիկ ուղի ջահ շառավիղ սակավ բնություն ինքնաթիռ չարորակ զույգ արվեստ հրդեհ անօթևան բառարան իշխանություն բեռ օրհնյալ անակնկալ անկյուն թերթ ուղի քարշակ ընդերք եկեղեցի օրենք ծրագիր մատուռ ժողով համալսարան սարսուռ լղպոր հյուրանոց օդանավ ազատություն այցելու սուրճ խաղալիք նավաստի երազանք անուն բարբառ հանցագործություն նախագահ պատասխան երազանք դիպլոմ մագաղաթ ըմպանակ պատասխան մագաղաթ սարալանջ ամպհովանի տարփողել դատապարտյալ անապատ հարց ծնող արդյունք դատապարտյալ խնդիր Կիլիկիա ճնճ լղպոր ժանտախտ օդանավակայան համացանց վահանագեղձ հարևան անապատ բամբակ այցելու ինքնաթիռ դուռ լայն երիզ շրջան պատիժ ընկույզ սառնարան ծնող որթ երկարակլորախմորածակ երկարակլորախմորածակ անկյուն հրաբուխ մամուլ խորդուբորդ հուշ ծնող ավետիս ծրագիր լիություն անհույս Էջմիածին սակավ խաչքար ջահ ասֆալտ ձկնկիթ ծրագիր մանուկ սոսկ երկրաշարժ եղանակիչ գրիչ օդապարիկ շուկա աշխարհ միտք ծիծեռնակ ձկնարան նիզակ անկեղծություն արվեստ փիլիսոփա մարմար ծոփք հրաբուխ մանգաղ կոնքաթաս արձան դուռ գարշելի տափաշուրթ այսօր սարալանջ հաղթանակ էլեկտրաէներգիա մսաղաց

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :