Armenian Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:07 AM


ծնող ելևէջ բանակ մանուկ թթվայնություն ընդերք աշխարհ շրջանակ անկյուն արդյունք ինքնաթիռ ծիծեռնակ անտարակույս պատիժ անօթևան մարմաջ կերակուր դիպլոմ հարց լղպոր լրագրող այգի հորդառատ նետ վահանագեղձ ռազմիկ այսօր ջահ աղավնի համացանց հեռախոս փիլիսոփա միտք պատիժ անկեղծություն օդանավակայան մարմար լիմոնադ սնունդ պղնձաժխոր կոնքաթաս ժապավեն համալսարան լայն հաղաթափ ժանտախտ այցելու այսօր գարշելի ժառանգ մամուլ մանուկ ժամացույց քաղաքապետարան գրիչ այսօր դիցուք ժամացույց տափաշուրթ դուռ կոշիկ եկեղեցի հուշ դիպլոմ զույգ հրաբուխ սակավ երկրաշարժ բարբառ հրայրք մշակույթ բառարան ժանտախտ անակնկալ գոգաթիակ երկարակլորախմորածակ կոնքաթաս սերմ նախագահ փոս օրիորդապնդիչ աշխարհ հրաբուխ հյուրանոց ոլոռ տարփողել անկյուն բնություն ասֆալտ խաչքար օրհնյալ շրջան մասնակից դաշնամուր ձկնարան ըմպանակ երկարակլորախմորածակ ձկնկիթ լրագրող սրբատեղի ծիծեռնակ որթ այցելու տարփ կարտոֆիլ խաղալիք մատուռ մարմաջ թիթեռ ներկայացուցիչ սոսկ ձկնկիթ թերթ պատասխան բնություն բեռ բեռ անապատ ժողով օդապարիկ միտք ծածկոց երկրաշարժ այցելու գոգաթիակ գնահատական երկարակլորախմորածակ կերակու կարտոֆիլ սարսուռ այցելու Էջմիածին ննջարան պարտեզ սոսկ սարսուռ գրգռաճեղք սոսկ օդանավակայան երիզ փրփրագմփիչ ժամացույց արվեստ նախագահ մագաղաթ արմատ հյուրանոց մանուկ դընանդամ անակնկալ ուղի մանգաղ ռամիկ պարտեզ լիություն պատիժ լղպոր շուն ժանտախտ խնդիր երիզ գնահատական խնդիր ձանձրույթ վաճառք հանցագործություն էլեկտրաէներգիա մամուլ դատապարտյալ փոցխ գարշելի նիզակ օդանավ նիզակ ասֆալտ մագաղաթ օրենք աճպարար սակավ սակավ գոգաթիակ անհույս քաղաքապետարան Էջմիածին կթղա մսաղաց շրջան անկեղծություն ջութակ երազանք եզրափակիչ մարմար մատուռ դիցուք օդանավ անտարբեր մրրիկ ժապավեն նախագահ զարմիկ հեռախոս ժողով մսաղաց արձան նվեր Կիլիկիա դուռ ընկույզ փրփրագմփիչ Կիլիկիա անապատ հազար ծոփք սալիկ թթվայնություն եղանակիչ դընանդամ հրաբուխ ժանիք ջահ առույգ անկյուն անօթևան սովորություն օրիորդապնդիչ սաղարթ բարբառ ճնճ պարտեզ ուղի ձանձրույթ լաջվարդ Էջմիածին հանցագործություն ժամացույց զարմիկ ժապավեն երազանք խոռոչ նիզակ եկեղեցի դաշնամուր ջահ սառնարան խոռոչ մահակ ծնող դատապարտյալ անկեղծություն հեռախոս համացանց ինքնաթիռ բալետ ներկայացուցիչ թերթ Կիլիկիա մասնակից ծոփք մանուկ անապատ անտարբեր օրհնյալ գեղեցիկ գրիչ անհույս պատասխան ագեվազ դընանդամ հրաբուխ լիություն երկրաշարժ սրբատեղի նախագիծ բառարան անուն նախարար գիշեր քամահրանք հուշ քարշակ ծոփք պատասխան քաղաքապետարան վրեժ ծոփք արդյունք ամպհովանի կարտոֆիլ հաղթանակ փոս օդապարիկ ժամացույց գրգռաճեղք սարսուռ շուկա լղպոր ամպհովանի ընդերք սաղարթ նվեր ծնող քամահրանք հեռուստացույց վրեժ ջարդ սոսկ անհույս ճարտար արձան ժանիք խորդուբորդ գիսաստղ արվեստ գարշելի շառավիղ մահակ ժանիք բալետ նավաստի լիություն փրփրագմփիչ ընտանիք շառավիղ օրիորդապնդիչ մարմար դուռ գեղեցիկ րոպե անակնկալ իշխանություն քարշակ զույգ մասնակից լիություն փոցխ մրրիկ շրջան քամահրանք հարց հազար մարմար չարորակ կոշիկ ձկնարան դիցուք ծրագիր րոպե հույս լիմոնադ այլայլություն մամուլ թիթեռ չարորակ սնունդ լայն մահկանացու անկեղծություն մսաղաց օրիորդապնդիչ արվեստ խորդուբորդ հաղթանակ խորդուբորդ տարփողել օդապարիկ ընտանիք կերակուր ծրագիր անհույս վաճառք եղանակիչ սուրճ երազանք խաղալիք ռամիկ դատապարտյալ չվերթ ըմպանակ ծնող չարորակ ավետիս սնունդ նավաստի սակավ օրենք մահկանացու մահկանացու ջութակ մանուկ հազար զույգ օրենք գիշեր խրոխտ փոցխ էլեկտրաէներգիա ծիծեռնակ փայտ ճնճղուկ ծուխ գոգաթիակ խաչքար նավաստի սերմ ծունկ հորդառատ մանգաղ անապատ ժայռ ծածկոց սարալանջ հարևան մահակ ինքնաթիռ սարալանջ ագեվազ լաջվարդ խորդուբորդ նիզակ շառավիղ պատառաքաղ ննջարան ձանձրույթ ինքնաթիռ մանգաղ ձկնարան սարալանջ ժամացույց մշակույթ հրդեհ արվեստ հազար շրջանակ իշխանություն լայն կոնքաթաս խցիկ սուրճ ազատություն վարակ ջարդ բամբակ պղնձաժխոր ժայռ Կիլիկիա փոս սարալանջ նախագահ մասնակից մատուռ նախագիծ խրոխտ վահանագեղձ խաղալիք ոլոռ կույս փիլիսոփա նվեր մագաղաթ սրբատեղի գիշեր ազատություն խաչքար ծուխ արդյունք միտք վարակ մրրիկ լիմոնադ տարփողել էլեկտրաէներգիա ժողով փայտ պատառաքաղ կթղա համացանց կոշիկ երիզ սալիկ խրոխտ ընկույզ ծրագիր օրհնյալ շուկա հարևան աշխարհ ագեվազ հարց սառնարան դուռ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :